Za uređivanje plata u javnom sektoru novi rok

Novi sistem plata u javnom sektoru biti u primeni od januara 2022. godine umesto od 1. januara 2021. godine izjavila je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović.

Obradović je, obrazlažući četiri zakona u oblasti radnih prava i plata, rekla da je uzrok novih rokova složena epidemiološka situacija prouzrokovana pandemijom korona virusa u Srbiji tokom 2020. godine koja je, kako kaže, dovela do dodatnog opterećenja u radu javnog sektora.

„Imajući u vidu da je teško predvideti dužinu trajanja ovakve epidemiološke situacije, kao i posledice koje ona može prouzrokovati na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je da se kao rok za početak primene navedenih zakona odredi januar 2022. godina“, rekla je Obradović.

Ona je istakla da prioritet i strateško opredeljenje Vlade i nadalje ostaje potpuna implementacija movog sistema plata u javnom sektoru, navodeći da su u prethodnom periodu postavljene odbre osnove za reform u toj oblasti.

Obradović je navela da se Predlogom izmena Zakona o državnim službenicima pomera rok za državne organe za početak primene obaveznosti sprovođenja konkursnog postupka za rad na određeno vreme zbog povećanog obima.

“Predlažemo da se kao novi rok za početak primene ove odredbe odredi 1. januara 2023. godine, umesto 1. januara 2021. godine, kako se pre svega ne bi ugrozila efikasnost rada državnih organa, naročito u okolnostima izazvanoj pandemijom virusa KOVID 19”, navela je ministarka.

Obradović je zamolila poslanike da se tokom rapsrave, kada se govori o odlaganju tih zakona, ne koncetrišu samo na kritiku zato što se još jednom pomera rok za početak primene zakona, već da to posmatraju u kontekstu šire slike, odnosno da je u toku sveobuhvatna reforma javne uprave u Srbiji.

Obradović je obrazložila i Predlog zakona o zaduživanju Srbije kod Unikredit banke za potrebe finansiranja projekta Ruma-Šabac-Loznica, navodeći da se Srbija zadužuje 467 milona evra.

Ona je dodala da je to jedan od prioritetnih projekata koji je važan za razvoj i povezivanje oko 600.000 ljudi.

Pored završetka projekno-tehničke dokumentacije, finansiraće će obuhvatiti i izgradnju tri deonice, prva je Ruma-Šabac od autoputa E70 petlja Ruma do mosta preko Save u Šapcu dužine 21,14 kilometara, druga deonica je izgradnja mosta preko Save u Šapcu, a trće je izgradnja brze saobraćajnice od Šapca do Loznice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *