U srpskim banjama besplatno će boraviti oko 13500 penzionera

Oko 13500 penzionera ove godine imaće besplatan oporavak u jednoj od 24 banje, iz kase PIO fonda za to je izdvojeno 392,94 miliona dinara.

Konačna rang-lista je objavljena, a prvi korisnici koji se nalaze na njoj, kažu u PIO fondu, moći će ovo pravo da iskoriste kada komisija odredi u koje će ustanove korisnici biti upućeni na rehabilitaciju, a na osnovu iskazanih želja, i nakon što Fond sklopi ugovore o rehabilitaciji sa lečilištima.

Na oglas za besplatan oporavak podneto je oko 37.000 prijava, što je manje u odnosu na godinu lane, kada se prijavilo oko 40.500 građana.

Za sve korisnike koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju, Fond snosi troškove smeštaja u banji, pun pansion i troškove prevoza.

Ugovorima sa svakom banjom pojedinačno biće preciziran obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije, a to podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, sve specijalističke preglede i vizite odeljenskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana.

Fond, takođe, snosi i troškove smeštaja pratilaca slepih lica i dece koja su ostvarila pravo na porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad.

Za desetodnevnu rehabilitaciju o trošku Fonda PIO ove godine mogli su da konkurišu korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, odnosno korisnici iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, a najvažniji uslovi bili su da njihova penzija nije viša od 24.980 dinara i da penzioneri ovo pravo nisu koristili u poslednjih pet godina.

U Fondu PIO ističu da je na redosled rang-liste uticala visina penzije, broj godina staža osiguranja, broj godina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć, ostvareno pravo na porodičnu penziju za korisnika koji je pravo na porodičnu penziju ostvario kao dete koje nije sposobno za samostalan život i rad.

Pre objavljivanja konačne liste, korisnici su imali pravo na prigovor, a u PIO fondu navode da su se najčešće žalili korisnici koji nisu priložili potvrdu o iznosu inostrane penzije, što je, kažu, obavezan deo dokumentacije, jer je ukupan iznos penzije najvažniji kriterijum za ostvarivanje ovog prava.

„Prigovore su podnosili i korisnici koji primaju samo inostranu penziju, i koji nemaju pravo na besplatnu rehabilitaciju o trošku Fonda. Penzioneri su upućivali prigovore i zbog toga što na osnovu zdravstvenog stanja nemaju prioritet u ostvarivanju ovog prava, ali po Pravilniku, zdravstveno stanje nije kriterijum za upućivanje na rehabilitaciju“, navode u Fondu PIO.

Također, dodaju, bilo je i prigovora korisnika koji nisu ostvarili pravo jer su mislili da je prošlo pet godina od prethodne besplatne rehabilitacije.

Na listama želja korisnika penzija i ove, kao i prošle godine, najčešće su se nalazile Vrnjačka Banja, Koviljača, Niška banja, vrdnički „Termal”, Kanjiža, Ribarska banja…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *