Stižu pozivi za vojne vežbe starijima od 30 godina

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da su u ovoj godini izvršena redovna pozivanja vojnih obveznika prevedenih u rezervni sastav, starijih od 30 godina, koji nisu odslužili vojni rok.

Tokom godine, u skladu sa potrebama Vojske Srbije, biće pozvano na obuku nekoliko stotina vojnih obveznika iz ove kategorije kako bi stekli osnovna vojnička znanja, navodi se u saopštenju Ministarstva povodom napisa u medijima u vezi sa pozivima za obuku rezervnog sastava.

U saopštenju se navodi da su u ovoj godini planirana dva termina, u maju i novembru, za upućivanje navedene kategorije lica iz rezervnog sastava na osnovnu obuku u centre za obuku Vojske Srbije.

Obučavanje se sastoji iz osnovne obuke koja ima dve faze – prva faza obuke traje 15 radnih dana i druga faza, specijalistička obuka, traje takođe 15 radnih dana, navodi ministarstvo.

Celokupan proces obuke realizuje se iz dva dela, tokom dve kalendarske godine (po 15 radnih dana u kalendarskoj godini). Nakon završetka procesa obučavanja lica će biti raspoređena u rezervni sastav Vojske Srbije, piše u saopštenju.

Ističe se i da je Članom 79a Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi predviđeno obučavanje građana za potrebe odbrane zemlje.

Tim članom Zakona definisane su i kategorije građana na koje se navedena obuka odnosi, kao i kategorije za koje je Ministarstvo odbrane nosilac obučavanja.

“Konkretno obučavanje građana se odnosi na lica – vojne obveznike prevedene u rezervni sastav, starije od 30 godina, koji nisu odslužili vojni rok. Obuka se realizuje u cilju stvaranja još jednog izvora popune jedinica Vojske Srbije licima iz rezervnog sastava mlađih godišta i odgovarajuće specijalnosti, pored lica iz rezervnog sastava koja su odslužila vojni rok sa oružjem i koji su već obučeni pripadnici rezervnog sastava”, objašnjava Ministarstvo u saoštenju.

Kako se dodaje, navedena lica će u budućem periodu biti pozivana na obučavanje u skladu sa planovima i potrebama za popunom rezervnog sastava Vojske Srbije.

Žene, u skladu sa članom 3. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, po principu dobrovoljnosti koji nije obavezujući, mogu da budu uvedene u vojnu evidenciju, dobrovoljno odsluže vojni rok sa oružjem i prevedu u rezervni sastav. Tada za žene važe sva prava i obaveze kao i za muškarce, napominje ministarstvo.

Podseća se da je u oktobru 2018. godine, u skladu sa navedenim članom zakona, prvi put organizovano obučavanje lica iz rezervnog sastava koja nisu odslužila vojni rok.

“Na obučavanje, u centre za osnovnu obuku Vojske Srbije na prvi deo obučavanja – osnovnu obuku, tada je upućena prva grupa vojnih obveznika koji su prevedeni u rezervni sastav (lica starija od 30 godina), a nisu odslužila vojni rok. Dakle, reč je o neobučenim pripadnicima rezervnog sastava. U ovoj godini planirano je njihovo upućivanje u centre za specijalističku obuku Vojske Srbije na specijalističku obuku”, ističe se u saopštenju.

Navodi se i da u skladu sa članom 49. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi služba u rezervnom sastavu traje do kraja godine u kojoj lice navršava 60 godina života, a cilj sprovođenja navedene obuke jeste obučavanje mlađih kategorija lica, od 30-35 godina života.

Lica iz rezervnog sastava koja su u radnom odnosu, a pozvana su na obuku, zakonom o radu zaštićena su u smislu zadržavanja svih prava iz radnog odnosa.

Njima za vreme vršenja te obaveze Ministarstvo odbrane isplaćuje naknadu zarade u visini njihove prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre pozivanja, dok licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavljaju delatnost, isplata naknade vrši se u visini osnovice od koje plaćaju doprinos za obavezno socijalno osiguranje, napominje ministarstvo.

Ističe se i da je odazivanje na poziv za obuku obavezno, a za neodazivanje predviđene su zakonom propisane kazne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *