Puštena u rad magnetna rezonanca na VMA

Savremena magnetna rezonanca jačine 1,5 tesla puštena je u rad na Institutu za radiologiju Vojnomedicinske akademije.

Magnetna rezonanca je u rad puštena u prisustvu ministra odbrane Aleksandra Vulina.

„Svako ulaganje u vojno zdravstvo je ulaganje u kvalitet života svakog pripadnika Vojske Srbije, ali i u kvalitet svih onih civilnih lica koji dolaze u VMA i sve naše objekte, tražeći i dobijajući najbolju moguću pomoć“, izjavio je Vulin, koji je u pratnji državnog sekretara Bojana Jocića i načelnika Uprave za vojno zdravstvo, brigadnog generala Uglješe Jovičića, obišao VMA.

Ove godine Ministarstvo odbrane i Fond SOVO su obezbedili 3,6 milijardi dinara za sve potrebe vojnog zdravstva.

Prema rečima ministra Vulina, u ovom trenutku oko 1.300 vojnih osiguranika čeka na pregled na magnetnu rezonancu, a zahvaljujući novom aparatu, može se računati na to da će liste čekanja veoma brzo biti znatno smanjene, navedeno je u saopštenju.

„Ulaganje u vojno zdravstvo će se nastaviti, prvenstveno ulaganjem u kvalitet ljudi koji tu rade. Obezbeđujemo im najbolju moguću opremu i kupovaćemo i nove uređaje, ali ono što je bitno i što ne može da se zameni, to je kvalitetan čovek koji ovde radi, sa odgovarajućim znanjem, sa odgovarajućom specijalizacijom, a samim tim i poboljšavanje njegovog materijalnog položaja, jer ovi ljudi svojim znanjem to i zaslužuju“, poručio je ministar Vulin.

Načelnik VMA, pukovnik Miroslav Vukosavljević, istakao je da nova magnetna rezonanca mnogo znači, kako za vojne osiguranike, čije će se nagomilane liste čekanja za kratko vreme smanjiti, tako i za ostale osiguranike Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i ostalih koji se leče na VMA.

Pregled na magnetnoj rezonanci smatra se nezamenljivom dijagnostičkom metodom za dobijanje preciznih podataka o zdravstvenom stanju pacijenata.

Godišnje se na uređaju za magnetnu rezonancu u VMA pregleda oko 3.000 pacijenata.

Novi aparat jačine 1,5 tesla, osim kraćeg trajanja pregleda, ima i naprednije performanse u odnosu na prethodni jer omogućava pregled abdomena i male karlice u istom aktu, pregled prostate, pregled srca i drugih organa, navodi se u saopštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *