Podnošenje zahteva za penzionisanje do 31.decembra

Zaključno sa 31. decembrom svi građani koji do kraja ove godine stiču uslov za odlazak u starosnu penziju ili su odlučili da prevremeno odu u penziju moraju da podnesu zahtev Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća “Politika.”

Preduslov je da zaposleni raskine radni odnos najkasnije do 31. decembra.

Podnošenje zahteva za penzionisanje u januaru iduće godine i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u narednoj godini, a koji se za žene pooštravaju.

Ženama će od iduće godine biti potrebno 62 godine i šest meseci života i najmanje 15 godina radnog staža da bi mogle ga se penzionišu.

Menja se i uslov za prevremenu starosnu penziju za žene pa će zahtev moći da podnesu radnice koje imaju 57 godina života i 38 godina i šest meseci staža.

Do 2032. godine izjednačiće se za žene i muškarce uslovi za starosno penzionisanje jer će tada i žene morati da imaju najmanje 15 godina staža i 65 godina života.

I uslov za prevremenu starosnu penziju se menja do 2024. godine kada će biti izjednačeni za žene i muškarce – 60 godina života i 40 godina staža osiguranja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *