Prijave penzionera za rehabilitacije u banjama od 06. maja

Penzionere  čije penzije nisu više od 26.324 dinara Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje pozvao je da se  prijave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 24 banje u periodu od 6. pa do 21. maja.

Osim iznosa penzije, uslov za prijavu je i da penzionisana lica nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina.

Uz prijavu, kako su naveli u Fondu, potrebno je da se priloži poslednji penzijski ček ili Penzionerska kartica, ukoliko ju je korisnik već preuzeo, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima, raspoloživa medicinska dokumentacija i izjava gde žele da koriste rehabilitaciju.

U besplatanu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda, a Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan.

Fond snosi troškove smeštaja u banji, pun pansion, a ugovorima sa svakom banjom pojedinačno preciziran je obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije, čime je obezbeđeno da rehabilitacija bude u svakom pojedinačnom slučaju prilagođena potrebama penzionera.

Penzioneri će, tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenjskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana.

Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije Kosova i Metohije sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije Kosmeta, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Nakon primanja prijava praviće se rang liste i to za starosne, invalidske i porodične

penzionere, a na redosled na listama uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i ostvareno pravo na porodičnu penziju.

Kako je saopštio Fond, pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *