Od 26. jula u Galeriji Prirodnjačkog muzeja izložba „Priroda i jezik“

U Galeriji Prirodnjačkog muzeja izložba „Priroda i jezik“ biće otvorena 26. jula,najavili su iz muzeja.Izložba „Priroda i jezik“ je multidisciplinarna izložba koja na stručan i popularan način sublimira više različitih oblasti: biologiju, geologiju, anatomiju, fiziku, akustiku i oscilacije, stručnu terminologiju, osnove lingvistike i prirodu jezika, etimologiju reči, fitonime, zoonime, elemente folkloristike, pismo i kodove.

Postavka nam na slikovit način približava: jezik prirode i matematičkih pravilnosti u prirodi; načine komunikacije među živim bićima, uključujući korišćenje mirisa, feromona i boja; kako nastaje govor i glas na osnovu građe mišićnog organa jezika i usne duplje; kako se prenose informacije među ljudima, životinjama i biljkama, ali i ćelijama, kao i mnoge druge fenomene u prirodi. Izložba je podeljena u 5 tematskih celina: Jezik prirode (geologija, vulkani, ritmovi, ciklusi, oblici; matematika – univerzalni jezik prirode); Priroda jezika (morfoanatomske odlike životinja i čoveka, dihotomija jezika i govora, uključujući elemente neurolingvistike); Zvuk, talas, treperenja (akustika i harmonijske oscilacije); Komunikacija i signali (komunikacija u svetu biljaka i životinja, međućelijska komunikacija, kodovi, pisma, znakovi, simboli, muzika) i Priroda u jeziku (zoonimi, fitonimi; uticaj na kulturu i leksiku, književnost i običaje). Izložba na popularan način objedinjuje naizgled različita polja prirodnih i društvenih nauka u cilju edukacije publike, razvijanja ekološke svesti i spoznaje značaja očuvanja Prirode i Planete. Ilustrovana je brojnim eksponatima iz bogatih zbirki Prirodnjačkog muzeja, među kojima su minerali (olivin, muskovit, getit); fosili hipariona, pećinskog medveda i jelena megacerosa; puževi i školjke (Jakobova kapica, konjsko kopito, puž bačvar i dr.); eksponati ptica (utva zlatokrila, pčelarica, tetreb, paun, slavuj, sivi soko, kukumavka i dr.); ribe (morski konjic, veslonos, morski pas, čekićara); brojni insekti, gmizavci, krupni sisari (vuk, ris i dr.) i herbarski materijal (bor, jasen, hrast, sladun). Na izložbi će prvi put biti prikazani atraktivni eksponati kao što su ženka lava, ženka medveda, akrtički vuk, beli paun, pojedine ptice (lastavica, čavka) kao i brojne insekatske vrste. Autori scenografije i dizajna su Biljana Sovilj i Anja Marčetić, a dizajn zvuka je radio Vladimir Milojević – Vlatron. Izložbu prati istoimena monografska publikacija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *