Kao subvencija za tradicionalne zanate ponuđeno 8 mln dinara

Preko javnog konkursa Ministartvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije ponudilo je osam miliona dinara subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata.

U javnom pozivu se navodi da je namena bespovratnih subvencija povećanje broja zaposlenih koji raspolažu znanjem i veštinama tradicionalnih zanata, kao i povećanje mogućnosti zapošljavanja mladih u ruralnim područjima i promocija proizvoda i tradicionalnih usluga.

Privredni subjekti mogu konkurisati do 21. aprila samo sa po jednom prijavom i očekivati 350.000 dinara za zapošljavanje i do 250.000 dinara za promociju proizvoda ili usluge.

Uslov za konkurisanje pored upisa u odgovarajući registar Agencije za privredne registre, jeste i postojanje u Evidenciji sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *