ePapir olakšava privrednicima poslovanje

Vlada Srbije radi na višegodišnjem projektu ePapir čiji je cilj da popiše, optimizuje i digitalizuje sve one administrativne postupke kroz koje privreda komunicira sa državnom upravom.Do sada je popisano oko 2500 postupaka.

Portal ePapir dostupan je privrednicima od 15.maja.

Privrednici mogu da upute svoje predloge za izmenu administrativnih postupaka i da na taj način učestvuju u kreiranju sopstvenog poslovnog okruženja.

Prema rečima pomoćnice ministra u Ministarstvu privrede Katarine Obradović Jovanović, ideja je da se administrativni postupci koji nisu neophodni ukinu, a oni za koje postoji prostor da se unaprede kroz smanjenje procedura i izostavljanjem pojedinih dokumenata, kako bi se privrednicima olakšalo poslovanje, skratilo vreme i uštedeo novac.

Paralelno sa postupkom ePapira, navodi ona, teku pripreme i za uvođenje e-uprave, koja podrazumeva digitalizaciju administrativnih postupaka, kada svi oni budu popisani i optimizovani.

Tada će privrednici umesto odlaska na šalter i suočavanja sa rečenicom “fali Vam još jedan papir”, sve administrativne procedure moći da obavljaju elektronskim putem – “iz fotelje”.

Plan je, ističe pomoćnica ministra, da do 2021. prvih 100 postupaka bude digitalizovano

Ona dodaje da privreda već sada u sistemu ima nekoliko postupaka koji su digitalizovani – izdavanje građevinskih dozvola, podnošenje finansijskih izveštaja, podnošenje poreskih prijava, elektronska registracije preduzetnika.

Koji će sledeći postupci biti digitalizovani, kaže Obradović Jovanović, saznaće se iz elektronskog dijaloga sa privredom, gde će privrednici kroz upitnik detaljno dostaviti svoje komentare i predloge o administrativnim postupcima koji u njihovom poslovanju predstavljaju najveći problem.

U projekat ePapir uključeno je više organa, poput Republički sekretarijat za javne politike, Kancelarija za IT i eUpravu, dok je zadatak Ministarstva privrede da definiše zakonski okvir za formiranje Registra administrativnih postupaka, u kome će se svi postupci naći i biti vidljivi za privredu, i da obezbedi da se u budućnosti, kada se donose novi propisi, ne naruši sistem koji je formiran.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *