Do 14. februara uplata prvog kvartala godišnjeg poreza

Iz Sekretarijata za javne prihode saopšteno je da je rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za tekuću godinu je 14. februar.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za 2020. godinu, jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za 2019. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, koja vrše prijem stranaka svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada je prijem stranaka od 8 do 18 časova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *